Löpande tjänster är de månadsvis återkommande tjänsterna:

 • Leverantörsreskontra
 • Fakturering
 • Kundreskontra
 • Löneadministration
 • Skattedeklaration
 • Fakturascanning
 • Månadsavstämningar
 • Balans- och resultatrapporter

Årsvisa tjänster är de tjänster som normalt återkommer en gång per år: 

 • Delårsbokslut
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Inkomstdeklaration

Övriga tjänster är de övriga tjänster som uppkommer utifrån Ert speciella behov:

 • Resultatbudget
 • Likviditetsbudget
 • Övriga konsultationer
 • Skattekonsultationer
 • Likvidationer
 • Bolagsbildning
 • Administrativa tjänster