Löpandetjänster är de månadsvis återkommande tjänsterna:

  • Leverantörsreskontra
  • Fakturering
  • Kundreskontra
  • Löneadministration
  • Skattedeklaration
  • Månadsavstämningar
  • Balans- och resultatrapporter

Årsvisa tjänster är de tjänster som normalt återkommer en gång per år: 

  • Delårsbokslut
  • Årsbokslut
  • Årsredovisning
  • Inkomstdeklaration

Övriga tjänster är de övriga tjänster som uppkommer utifrån Ert speciella behov:

  • Resultatbudget
  • LikviditetsbudgetÖvriga konsultationer
  • Skattekonsultationer
  • Likvidationer