Samverkansprojekt Skatteverket

Utvärdering av studien inom ramen för samverkan med Skatteverket pågår

Under perioden december 2013 till december 2015 har Skatteverket inom ramen för samverkan genomfört en jämförande statistisk studie av kvaliteten på ekonomisk redovisning som upprättats eller reviderats av medlemsföretag i Srf konsulterna eller FAR.

Underlaget har inkommit via en så kallad Uppdragsanmälan, som har kunna lämnats elektroniskt via Skatteverkets webbplats. Genom uppdragsanmälan har Skatteverket kunnat identifiera vilka deklarationer och redovisning som upprättats med stöd av ett medlemsföretag. Studien har syftat till att undersöka om dessa håller en högre kvalitet eller har färre fel än deklarationer och redovisningar som inte haft stöd av ett medlemsföretag.

Skatteverkets kontroll är riskbaserad och väger in ett antal faktorer i sitt urval, med målet att koncentrera kontrollverksamheten till områden och aktörer där risken för fel är stor och väsentlig.

Studiens insamlingsfas är nu avslutad och ingen uppdragsanmälan kan längre lämnas till Skatteverket. Tjänsten för uppdragsanmälan stängde den 10 december 2015. Det insamlade materialet ska analyseras statistiskt (inga resultat hänförs till enskilda företag eller byråer) och utvärderas inom ramen för branschsamverkan.

Både Skatteverket, Srf konsulterna och FAR har haft goda erfarenheter av branschsamverkansarbetet sedan starten 2012. Oavsett utfallet av den aktuella studien har samtliga parter sagt att man ser positivt på en fortsatt samverkan.Samverkan som tydliggör kvalitet i deklarationer


Företag som vänder sig till en redovisningsbyrå med en eller flera Auktoriserade Redovisningskonsulter har möjlighet att tydligt visa på god kvalitet i deklarationer och andra inlämningsuppgifter som lämnas till Skatteverket genom en Uppdragsanmälan. Målet är att Skatteverket ska kunna minska antalet onödiga kontroller genom att slippa kontrollera det som är rätt från början. Ni som kund hos RoosRK kommer framöver att automatiskt bli anmälda att delta i Skatteverkets branschsamverkan.

Via en Uppdragsanmälan meddelar vi till Skatteverket vilka företag vi upprättar deklarationer åt. När Skatteverket får kännedom om att våra kundföretag tar kvalificerad hjälp med deklarationer och andra inlämningsuppgifter via en Auktoriserad Redovisningskonsult, så styrker det god kvalitet. Det innebär att Skatteverket slipper kontrollera det som är rätt från början och kommer istället att kunna nyttja sina granskningsresurser där det finns större risk för fel.

En Uppdragsanmälan från en Auktoriserad Redovisningskonsult hos RoosRK styrker kvaliteten i inlämningsuppgifterna från kundföretaget och på sikt kommer Ni att slippa onödiga kontakter med Skatteverket. Har Ni några funderingar kring detta är det bara att kontakta oss på RoosRK.

Skulle Ni av någon anledning inte vilja delta i denna samverkan med Skatteverket hör Ni av er till oss så tar vi bort Uppdragsanmälan. 


Läs mer om samverkansprojektet här.