Redovisning av tjänste- och entreprenaduppdrag i K2

Bokföringsnämnden har efter kritik från EU-kommissionen beslutat att i K2 ta bort möjligheten att redovisa uppdrag på löpande räkning enligt alternativregeln.

Kritik från EU-kommissionen

Bokföringsnämnden (BFN) har beslutat att ändra i de allmänna råden Årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1) och Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). Ändringen beror på att Sverige har fått klagomål från EU-kommissionen gällande den så kallade alternativregeln för värdering av tjänste- och entreprenaduppdrag på löpande räkning. Enligt EU-kommissionen är alternativregeln inte förenlig med EU-rätten.

Alternativregeln tas bort

Alternativregeln innebär att inkomsten från uppdraget ska redovisas som intäkt i takt med att företaget fakturerar kunden för utfört arbete och levererat eller förbrukat material, det vill säga att intäkten ska redovisas i takt med faktureringen. Efter kritiken från EU-kommissionen har BFN nu beslutat att ta bort den möjligheten.

Ändringen innebär att endast huvudregeln kommer att få användas. Enligt huvudregeln ska inkomsten från uppdraget redovisas i takt med att företaget utför arbetet och material förbrukas eller levereras. Det innebär alltså att företaget ska redovisa inkomster från ofakturerade arbeten som intäkt om arbetet är utfört under räkenskapsåret.

Tillämpning

Ändringen kommer att gälla från och med den 1 juli 2016 och ska tillämpas på räkenskapsår som avslutas efter den 10 juli 2016.

BFNAR 2016:1, 2016:2