Löpande redovisning - här kan vi komma överens om vem som gör vad och när:

 • Leverantörsreskontra
 • Fakturering
 • Kundreskontra
 • Löneadministration
 • Skattedeklaration
 • Fakturascanning
 • Månadsavstämningar
 • Balans- och resultatrapporter

Årliga tjänster:

 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Inkomstdeklaration
 • Myndighetsrapporteringar
 • Kontrolluppgifter

Övriga tjänster:

 • Resultatbudget
 • Likviditetsbudget
 • Skattekonsultationer
 • Likvidationer
 • Bolagsbildning
 • Administrativa tjänster
 • Marknadstjänster
 • IT-administration 
 • Programsupport