Denna vecka har jag fått den äran att publicera lite historia kring och information om Sveriges äldsta lärda sällskap, grundat 1710.
Kungliga Vetenskaps-Societeten och jag har i olika konstellationer samarbetat sedan 2003. De senaste 4 åren har de varit kund hos RoosRK. Skattmästaren Arne Forsell och jag har tillsammans med Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi vid Uppsala Universitet och nuvarande sekreterare för societeten ansvarat för stiftelsens ekonomi. RoosRK sköter den löpande
redovisningen och upprättar årsredovisning.

 

Erik Benzelius ville efter en resa i Europa skapa ett lärt sällskap i Uppsala. I Europa fanns redan akademierna Royal Society i England och Académie des Sciences i Frankrike.

1710 kom genom en slump det tillfälle som gjorde det hela möjligt. Tiden var tung. Det stora kriget pågick som bäst. På senhösten kom pesten till Stockholm och rörde sig upp genom
Uppland. Konsistoriet beslöt att stänga universitetet och skicka hem studenterna. Lärarna vid universitetet var nu utan uppgifter och Benzelius samlade då en handfull av de mer
framstående på biblioteket, på Gustavianum, och man beslöt att träffas regelbundet. Man hade som målsättning att
korrespondera med kolleger i utlandet, hämta in information om egendomliga företeelser och försöka komma fram till deras orsak, samt samla naturalier och systematisera dessa
samlingar.

Porten till Vetenskaps-Societetens byggnad
vid S:t Eriks torg i Uppsala.

Man ville också aktivt förmera och förmedla kunskapen inte minst inom astronomi, fysik och teknik där man alltmer kunde ana en framtida praktisk betydelse. Detta blev upprinnelsen till det som mer formellt i slutet av 1720-talet kom att få namnet Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala. 

En vikitig del av Vetenskaps-societetens nuvarande verksamhet består i att genom priser och belöningar uppmärksamma framförallt yngre forskare. Bl. a. delar man årligen ut Linnépriset som tillkom genom en donation från Carl von Linnés änka år 1803. Linnépriset är det äldsta av priserna.
2014-års Linnépris gick fil dr Pontus Skoglund för hans avhandling ”Reconstructing the human past using ancient and modern genomes”.


Övriga priser för 2014, kan man läsa om här.

Kontaktuppgifter 

Postadress: Kungl. Vetenskaps-Societeten, S:t Larsgatan 1,
753 10 Uppsala

Tel/Fax: +46 (0)18 13 12 70
E-post: info@vetenskapssocietetenuppsala.se

Societeten kontaktas enklast via dess Sekreterare Professor Hans Ellegren per post eller e-post.